Welkom bij het Leersteuncentrum Oost-Brabant

Vanaf 1 september 2023 start het nieuwe decreet leersteun.

Dit bepaalt hoe leersteun (ondersteuninng) vanaf 2023-2024 georganiseerd wordt.

Het leersteuncentrum biedt leersteun aan

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en schoolteams in het gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs.

We zetten in op:

  • maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • het versterken van de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van deze leerlingen.
  • het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.
  • samenwerking met de verschillende partners rondom de leerling, leerkracht, school

Binnen het leersteuncentrum zijn flexibele leersteun (aard, intensiteit en focus), doelgericht werken en ondersteuning op maat belangrijke principes bij het maximaal creëren van effect op de klasvloer. 

Onze multidisciplinaire teams (leerkrachten, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen,…) slaan hun handen in elkaar om kwalitatieve leersteun te bieden.