Welkom bij het Leersteuncentrum Oost-Brabant

Vanaf 1 september 2023 start het nieuwe decreet leersteun. Dit bepaalt hoe ondersteuning (leersteun) vanaf 2023-2024 georganiseerd wordt. Het leersteuncentrum biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en schoolteams in het gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs. We zetten in op de maximale ontplooiing, leerwinst, welbevinden, zelfredzaamheid en volwaardige participatie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. We versterken de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van deze leerlingen en in het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur. Binnen het leersteuncentrum blijven flexibele leersteun (aard, intensiteit en focus), doelgericht werken en ondersteuning op maat belangrijke principes bij het maximaal creëren van effect op de klasvloer. Onze multidisciplinaire teams (leerkrachten, ergotherapeuten, kinesisten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen,…), die gelinkt zijn aan regio’s, zullen hiervoor instaan.