Hoe aanvragen?

Hoe kan leersteun aangevraagd worden?

Als een school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften vaststelt dat de acties op fase 0 en fase 1 van het zorgcontinuüm onvoldoende zijn om deze leerling te ondersteunen, dan is leersteun aangewezen. De school, ouders en/of leerlingen betrekken het CLB bij dit traject.  

Zij beslissen samen of leersteun aangevraagd wordt.  

Het CLB schrijft een verslag waarbij de onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten genoteerd worden. Dit verslag krijgt in leersteun een nieuwe naam. Het vroegere gemotiveerde verslag wordt een GC-verslag*, het vroegere verslag wordt een IAC-verslag* of OV4-verslag*. Dit verslag is het vertrekpunt van het ondersteuningstraject.  

*GC-verslag: de leerling volgt de gemeenschappelijke doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs. Doel: getuigschrift of diploma behalen.

*IAC-verslag: de leerling volgt individueel aangepaste doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs. Doel: geen diploma, wel attest verworven bekwaamheden.

*OV4-verslag: de leerling volgt de gemeenschappelijke doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs. Doel: diploma behalen.