Hoe aanvragen?

Hoe kan leersteun aangevraagd worden?

Als een school voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften vaststelt dat de acties op fase 0 en fase 1 van het zorgcontinu├╝m onvoldoende zijn om deze leerling te ondersteunen, dan is leersteun aangewezen.

De school, ouders en/of leerlingen betrekken het CLB bij dit traject.  

Zij beslissen samen of leersteun aangevraagd wordt.  

Het CLB schrijft een verslag waarbij de ondersteunings -en onderwijsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten genoteerd worden.

Dit verslag krijgt in leersteun een nieuwe naam:

  • het vroegere gemotiveerde verslag wordt een GC-verslag*
  • het vroegere verslag wordt een IAC-verslag* of OV4-verslag*.

Dit verslag is het vertrekpunt van het leersteuntraject.  

*GC-verslag: de leerling volgt de gemeenschappelijke doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs. Doel: getuigschrift of diploma behalen.

*IAC-verslag: de leerling volgt individueel aangepaste doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs. Doel: geen diploma, wel attest verworven bekwaamheden.

*OV4-verslag: de leerling volgt de gemeenschappelijke doelen met ondersteuning in het gewoon onderwijs, of in het buitengewoon onderwijs. Doel: diploma behalen.