Voor wie?

Voor wie bieden wij leersteun aan?

Vanuit het LSCOB bieden we leersteun voor leerlingen, leerkrachten en schoolteams in het gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs.

LSCOB ondersteunt leerlingen met noden binnen de brede types (type basisaanbod, type 3 en type 9) en type 2.

  • Type basisaanbod: leerlingen met leermoeilijkheden, leerstoornissen of leerlingen met een lichte ontwikkelingsachterstand
  • Type 3: leerlingen met gedrags- en emotionele moeilijkheden of stoornissen
  • Type 9: leerlingen met een autismespectrumstoornis
  • Type 2: leerlingen met een algemene ontwikkelingsachterstand.

Leersteun voor leerlingen met noden binnen type 4, type 6 en type 7 wordt georganiseerd door het Specifiek Leersteuncentrum 467 (Windekind – Ganspoel – K.I. Woluwe). Meer informatie over dit specifiek leersteuncentrum kan u vinden via: https://www.specifiekleersteuncentrum467.be/

  • Type 4: leerlingen met een motorische beperking
  • Type 6: leerlingen met een visuele beperking
  • Type 7: leerlingen met een auditieve beperking en leerlingen met een taal- en spraakontwikkelingsstoornis