Visie

Visie

Onze organisatie is bezig met een hervorming van Ondersteuningsnetwerk Oost-Brabant (ONWOB) naar Leersteuncentrum Oost-Brabant (LSCOB). Om een gedragen visie te kunnen ontwikkelen, stemmen wij graag af met alle leerondersteuners en partners gedurende het schooljaar 2023-2024. Meer informatie volgt in de loop van het schooljaar.