Organigram

Organigram organisatie

De structuur van de organisatie werd gewijzigd. Lien Timmerman is aangesteld als directeur en samen met coördinator Nick Stassens vormt ze het beleidsteam van het LSCOB. Zij worden administratief ondersteund door Joke Somers en Marijke Van de Put. De rollen van focusondersteuner (die gelinkt zal zijn aan type basisaanbod, type 2, type 3 en type 9), inclusieondersteuner en teamondersteuner zijn nieuw. Deze ondersteuners zullen in ons centrum inzetten op het verhogen en bundelen van onze doelgroepspecifieke, coachende, onderwijskundige en inclusieve expertise. Hiervoor zullen ze intensief samenwerken met de leerondersteuners en het beleid, scholen en externe partners.